TTB’den Yeni Yönetmelik ile Daha da Artan Ek Ödeme Adaletsizliğinin Ortadan Kaldırılması İçin YÖK’e Yazı

TTB’den Yeni Yönetmelik ile Daha da Artan Ek Ödeme Adaletsizliğinin Ortadan Kaldırılması İçin YÖK’e Yazı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni ek ödeme oranlarının hak kayıplarına yol açması üzerine meslektaşlarımızdan gelen şikayetler ile ilgili 16 Ağustos 2022 günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na bir yazı iletti.

TTB’nin emekliliğe yansıyan, güvenceli ve tek ödemeyi savunduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Mevcut durumda ve eşitsizliğin oluşmaması adına; kanun ile belirlenen ödemenin hak sahiplerine yapılması ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte de kanun yayın tarihi gözetilerek geriye dönük hak kaybı yaşanmaması gözetilerek değişiklik yapılması” istendi.

TTB’nin YÖK’e yazdığı yazı

7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.6.2022 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 6. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesindeki ek ödemeyi belirleyen oranlar değiştirilmiştir. Kanunun 13.
Maddesine göre yapılan değişiklik Kanunun yayımını takip eden ayın on beşinde (15.7.2022) yürürlüğe girmiştir.
Meslektaşlarımızdan gelen başvurularda, Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle belirlenen ödemenin kendilerine yapılmadığı belirtilmektedir. Türk Tabipleri Birliği olarak emeğimizin karşılığının emekliliğe yansıyan, güvenceli ve tek kalemde ödenmesini savunmakla beraber mevcut durumda ve eşitsizliğin oluşmaması adına; Kanun ile belirlenen ödemenin hak sahiplerine yapılması ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte de Kanun yayın tarihi gözetilerek geriye dönük hak kaybı yaşanmaması gözetilerek değişiklik yapılması için gerekli çalışmanın yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. (BSHA)