Borsa şirketlerine sürdürülebilirlik zaruriliği

Sermaye Piyasası Heyeti, 23 Haziran 2022 tarihli Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca hisseleri Borsa’nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı’nda süreç gören şirketlere yeni bir mecburilik getirdi. Buna nazaran şirketler, sürdürülebilirlik unsurları ahenk çerçevesi kapsamında yapması gereken açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden makul bir şablonla yapacak.

Yeni uygulamayla gönüllülük temeline dayalı olan sürdürülebilirlik unsurlarına ahenk durumu açıklamaları, sürdürülebilirlik raporu şablonu kullanılarak yıllık olarak finansal raporların bildirim müddeti içinde ve genel şura toplantı tarihinden en az üç hafta evvel raporlanması gerekiyor. Bu raporlara faaliyet raporlarında da yer verilmesi konusu ise şirketlerin inisiyatifine bırakıldı.

Ayrıca yıllık faaliyet raporunda Kurumsal İdare Tebliği’nin “Kurumsal idare unsurlarına ahenk raporları” başlıklı 8’inci hususu çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılmasına da karar verildi.

YEŞİL YIKAMA TELAŞLARINA KARŞI TEK ŞABLON

Böylece dünyada şirketlerin giderek etraf ve sürdürülebilirliğe yöneltilmesine ve Etraf Sürdürülebilirlik ve Yönetişim hususlarındaki faaliyetlerinin yatırımcılar tarafından da izlenmesine yönelik uygulamaların bir örneği Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Böylelikle bilhassa etraf yahut sürdürülebilirlik konusunda hassasiyete sahip yatırımcıların pay senetlerine yatırım yapmayı planladığı şirketlerin bu bahislere ne kadar uzak yahut yakın olduğunu görme imkanı olacak. Ayrıyeten standart bir şablonla bu açıklamaların yapılacak olması, şirketlerin yeşil yıkama kaygıları karşısında kaçak yahut dolambaçlı karşılıklar vermesinin de önüne geçecek.