Arıtılmış atıksu kullanımında teşvik oranı artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, arıtılmış atıksuyunu yine kullanan tesislerin atıksu arıtma tesisi güç teşviki kapsamında desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Çevre Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçtiğimiz hafta Meclis’te kabul edildi. Bu kapsamda 2872 sayılı Etraf Kanunu’nun 29. unsurunun üçüncü fıkrasında bir dizi değişiklik gerçekleştirildi.

Mevcut uygulamada; tesisler bir evvelki yıl atıksu arıtma tesislerinde kullanmış oldukları ve ödemesini yapmış oldukları elektrik faturalarını Bakanlığa ibraz edebiliyor, tesislere %50’sine kadar geri ödeme yapılıyordu. Bu kapsamda 2011-2021 yılları ortasında toplamda yaklaşık 793 Milyon TL geri ödeme yapıldı.

Kanunda yapılan değişiklikle teşvikin kapsamı 2 katına kadar çıkarıldı. Atıksu arıtma tesislerinde uygulanan %50’sine kadar geri ödeme oranı ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yine kullanan kuruluşlara, tekrar kullanım oranına nazaran yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek.

Atıksuların önemi

Küresel iklim değişikliğinin en çok etkileyeceği doğal kaynaklardan biri su kaynaklarımız olacaktır. Halihazırda ülkemizin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp olup, kişi başı yaklaşık 1400 metreküp civarındadır.

Ülkemizde süratli nüfus artışına bağlı olarak artan su gereksinimi, kuraklık, gelişen sanayi ve ziraî faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan çok su kullanımı sebepleriyle yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı yaşanan problemler nedeniyle ülkemizin de yakın gelecekte su külfeti çeken ülkeler ortasında yer alacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, atıksu geri kazanım ve kullanımının değeri bir kat daha arttırmıştır. Arıtılmış atıksular, peyzaj ve ziraî sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar üzere birçok alanda tekrar kullanılabilmektedir.

Atıksuları da alternatif bir su kaynağı olarak pahalandıran Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Döngüsel İktisat prensipleri doğrultusunda su kullanımını azaltmak, oluşan atıksuları arıtarak tekrar kullanmak ve bu sayede su kaynaklarının korunmasını sağlamayı öncelikli gayeleri ortasına almaktadır.

Hedef yüzde 15 arıtılmış su

Bakanlığımızca, atıksuların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel iktisat unsurları çerçevesinde planlamalar yapılmakta ve arıtılmış atıksuların yine kullanımı sağlanarak su kaynaklarının üzerindeki kullanım baskısının azaltılması için arıtılmış atıksuların tekrar kullanım oranının arttırılması gayesiyle halihazırda %3,55 olan ülke genelinde arıtılmış atıksuların tekrar kullanım oranının, 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, pak üretim çalışmaları kapsamında, ülkemizdeki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, mümkün olan her durumda arıtılmış atıksuların kullanımının yaygınlaştırılması Bakanlık olarak öncelikli çalışmalarımız ortasında yer almaktadır.